ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ธ.ค. 58 ถึง 20 ธ.ค. 58 ตัวแทนนักเรียน60คน ครู 10 คน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม ณ จังหวัดอ่างทอง
22 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ คลองโคนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
29 ธ.ค. 58 ทำบุญสถานศึกษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 07.00 น.
29 ธ.ค. 58 งานปีใหม่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้
31 ธ.ค. 58 ถึง 03 ม.ค. 59 หยุดวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
08 ม.ค. 59 จัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดตำหนักใต้
16 ม.ค. 59 หยุดเรียนวันครู
19 ม.ค. 59 สพป.นบ.1 ตรวจสอบงาน บัญชี การเงิน พัสดุ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ

งบ/แผน
20 ม.ค. 59 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบPre O-Net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งดทำการเรียนการสอน 1 วัน) เพราะมีการสอบ Pre O-Net  ในเวลา 9.00 - 15.30 สำหรับชั้น ป.6 และเวลา 08.00 - 16.00 น สำหรับชั้น ม.3 โดยครูประจำชั้น เป็นผู้ควบคุมการสอบ
ห้องสอบ รร. วัดตำหนักใต้/ชุดนักเรียน วิชาการ
22 ม.ค. 59 ประชุมประจำเดือน ระหว่างคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ปรพล  แก้วชาติ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการประชุมครูประจำเดือน มกราคม 2559 เพื่อสรุปงานและชี้แจงการบริหารงานให้ ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติ และเข้าใจ โดยทั่วกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.โดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เวลา 08.00 เป็นต้นไป / ชุดสุภาพผ้าไทย บริหารงานทั่วไป
04 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 กีฬาสี ภายในโรงเรียน
11 ก.พ. 59 ถึง 16 ก.พ. 59 แข่งขันกีฬาภายในแคแสดเกม ประจำปี 2559

ชุดกีฬาสี วิชาการ/กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
24 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 ผอ.อบรมปฏิบัติการจัดการสอน
ผอ.อบรมปฏิบัติการจัดการสอน  ณ รร.ไดมอนพลาซ่า จ.สงขลา
ณ รร.ไดมอนพลาซ่า จ.สงขลา
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3
27 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559
29 ก.พ. 59 ถึง 01 มี.ค. 59 มัธยมสอบปลายภาคเรียนที่2/58
29 ก.พ. 59 ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 7

03 มี.ค. 59 สอบภาค ก. และ ข. ตำแหน่งครูอบจ.

03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 มัธยมส่งงานค้าง

06 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2559
07 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 ประถมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

09 มี.ค. 59 มอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
13 มี.ค. 59 ถึง 13 ก.พ. 59 ประกาศผลและรายงานตัว อนุบาล

20 มี.ค. 59 มอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559

20 มี.ค. 59 ประกาศผลและรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลและรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559
27 มี.ค. 59 มอบตัว ประถมศึกษาปีที่ 1

07 เม.ย. 59 ประกาศผลและรายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลและรายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
05 มิ.ย. 59 รับทุนธรรมะ 600บาท
นักเรียนรับทุนการศึกษาของพระครูศรีกิตติธาดา ทุนละ 600บาท
วัดตำหนักใต้ ชุดนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู

20 มิ.ย. 59 แลตตาซอยและสีสแต๊ดเลอร์จัดกิจกรรม

27 มิ.ย. 59 สอบครูอัตราจ้างเอกมนุษย์ศาสตร์และสังคมมนุษย์ศาสตร์

08 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนในฝันยั่งยืนครั้งที่ 3
วิชาการ
23 พ.ย. 59 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ คมคาย  น้อยสิทธิ์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดดำสุภาพ
15 ธ.ค. 59 ถึง 17 ธ.ค. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง

จังหวัดจันทบุรี วิชาการ