โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
30 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
23 ม.ค. 62
ครูสิงขร อบรม
21 ม.ค. 62
ฝ่ายบุคคล และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมที่ รร.ตรัง
18 ม.ค. 62 ถึง 20 ม.ค. 62
ครูเพชร อบรม
11 ม.ค. 62
กิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562
03 ส.ค. 61 โครงการโรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไท้องค์ราชัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
30 ก.ค. 61 วันหยุดชดเชย
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรมษา รัชกาลที่ 10
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 ถวายเทียนจำนาพรรษาปี2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
21 ก.ค. 61 ถึง 22 ก.ค. 61 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผอ.คมคายและอ.กุลนิดา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
16 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61 อบรมถอดบทเรียน
อ.สุนทร อ.โชติรส อ.จารีรัตน์ อ.อนงค์นาฎ อ.ชมชณัช อ.วราภรณ์  อบรมถอดบทเรียน ที่ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
14 ก.ค. 61 อบรม
อ.ณฤดีอบรม ที่รร.ริชมอนด์
14 ก.ค. 61 รับทุน
นักเรียนโรงเรียนวัดตำหนักใต้ไปที่วัดตำหนักใต้เพื่อรับทุนการศึกษา
12 ก.ค. 61 คาราวาน สพฐ. 2561
คณะ สพฐ.นิเทศ โรงเรียน
15 ธ.ค. 59 ถึง 17 ธ.ค. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง

จังหวัดจันทบุรี วิชาการ
23 พ.ย. 59 ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ คมคาย  น้อยสิทธิ์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดดำสุภาพ
08 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนในฝันยั่งยืนครั้งที่ 3
วิชาการ
27 มิ.ย. 59 สอบครูอัตราจ้างเอกมนุษย์ศาสตร์และสังคมมนุษย์ศาสตร์

20 มิ.ย. 59 แลตตาซอยและสีสแต๊ดเลอร์จัดกิจกรรม

16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู

05 มิ.ย. 59 รับทุนธรรมะ 600บาท
นักเรียนรับทุนการศึกษาของพระครูศรีกิตติธาดา ทุนละ 600บาท
วัดตำหนักใต้ ชุดนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา
07 เม.ย. 59 ประกาศผลและรายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลและรายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
27 มี.ค. 59 มอบตัว ประถมศึกษาปีที่ 1

20 มี.ค. 59 มอบตัว นักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559

20 มี.ค. 59 ประกาศผลและรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1
ประกาศผลและรายงานตัว ประถมศึกษาปีที่ 1
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559
13 มี.ค. 59 ถึง 13 ก.พ. 59 ประกาศผลและรายงานตัว อนุบาล

09 มี.ค. 59 มอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
07 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 ประถมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

06 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2559
03 มี.ค. 59 สอบภาค ก. และ ข. ตำแหน่งครูอบจ.

03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 มัธยมส่งงานค้าง

29 ก.พ. 59 ถึง 01 มี.ค. 59 มัธยมสอบปลายภาคเรียนที่2/58
29 ก.พ. 59 ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 7

27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นป.6 และชั้น ม.3
27 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2559
24 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 ผอ.อบรมปฏิบัติการจัดการสอน
ผอ.อบรมปฏิบัติการจัดการสอน  ณ รร.ไดมอนพลาซ่า จ.สงขลา
ณ รร.ไดมอนพลาซ่า จ.สงขลา
11 ก.พ. 59 ถึง 16 ก.พ. 59 แข่งขันกีฬาภายในแคแสดเกม ประจำปี 2559

ชุดกีฬาสี วิชาการ/กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
04 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 กีฬาสี ภายในโรงเรียน
22 ม.ค. 59 ประชุมประจำเดือน ระหว่างคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ปรพล  แก้วชาติ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการประชุมครูประจำเดือน มกราคม 2559 เพื่อสรุปงานและชี้แจงการบริหารงานให้ ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติ และเข้าใจ โดยทั่วกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.โดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เวลา 08.00 เป็นต้นไป / ชุดสุภาพผ้าไทย บริหารงานทั่วไป
20 ม.ค. 59 นักเรียน ป.6 และ ม.3 สอบPre O-Net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (งดทำการเรียนการสอน 1 วัน) เพราะมีการสอบ Pre O-Net  ในเวลา 9.00 - 15.30 สำหรับชั้น ป.6 และเวลา 08.00 - 16.00 น สำหรับชั้น ม.3 โดยครูประจำชั้น เป็นผู้ควบคุมการสอบ
ห้องสอบ รร. วัดตำหนักใต้/ชุดนักเรียน วิชาการ
19 ม.ค. 59 สพป.นบ.1 ตรวจสอบงาน บัญชี การเงิน พัสดุ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ

งบ/แผน
16 ม.ค. 59 หยุดเรียนวันครู
08 ม.ค. 59 จัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดตำหนักใต้
31 ธ.ค. 58 ถึง 03 ม.ค. 59 หยุดวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
29 ธ.ค. 58 ทำบุญสถานศึกษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 07.00 น.
29 ธ.ค. 58 งานปีใหม่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้
22 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ณ คลองโคนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
17 ธ.ค. 58 ถึง 20 ธ.ค. 58 ตัวแทนนักเรียน60คน ครู 10 คน เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรม ณ จังหวัดอ่างทอง