ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงาน vdo คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นป.2 22
เอกสารประกอบการสรรหาอัตรากำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.79 KB 45
หลักสูตรวัดตำหนักใต้-สุขศึกษาและพลศึกษา-51 Word Document ขนาดไฟล์ 170.55 KB 88
หลักสูตรภาษาอังกฤษ58 Word Document ขนาดไฟล์ 490.7 KB 58
สังคมประถมอาเซียนล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 349.66 KB 81
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 764.68 KB 69
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนฯ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.91 KB 139
หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.76 KB 107
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-อาคารและสิ่งก่อสร้าง59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.88 MB 142
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี-2559-2562 94
แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2559 68
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 114.46 KB 67
Job-Description Word Document ขนาดไฟล์ 398.88 KB 89
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นปฐมวัย ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.84 KB 183
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.62 KB 172
คลิปvdoการทำแอนิเมชั่นเรื่อง "ใบไม้ร่วง" 395