ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงาน vdo คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นป.2 38
เอกสารประกอบการสรรหาอัตรากำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.79 KB 60
หลักสูตรวัดตำหนักใต้-สุขศึกษาและพลศึกษา-51 Word Document ขนาดไฟล์ 170.55 KB 121
หลักสูตรภาษาอังกฤษ58 Word Document ขนาดไฟล์ 490.7 KB 74
สังคมประถมอาเซียนล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 349.66 KB 95
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 764.68 KB 85
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนฯ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.91 KB 181
หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.76 KB 128
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-อาคารและสิ่งก่อสร้าง59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.88 MB 189
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี-2559-2562 113
แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2559 84
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 114.46 KB 86
Job-Description Word Document ขนาดไฟล์ 398.88 KB 106
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นปฐมวัย ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.84 KB 198
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.62 KB 191
คลิปvdoการทำแอนิเมชั่นเรื่อง "ใบไม้ร่วง" 411