ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)  http://tamnaktai.ac.th/mainpage


Facebook โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)  https://www.facebook.com/tamnaktaischool