เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย) 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.76 KB
ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.14 KB