ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนกำหนดการรับผลการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เลื่อนไม่มีกำ
ข่าวประกาศ
แจ้งไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลื่อนกำหนดการรับผลการเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เลื่อนโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
#แจ้งนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา "กรมพลาธิการทหารบก" ให้ติดต่อกับครูประจำชั้น ทาง Line หรือ โทรไปสอบถามครูประจำชั้น (เท่านั้น)
#หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนวัดตำหน้กใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) จะแจ้งให้นักเรียนทราบอีกครั้ง
 

 

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,19:39   อ่าน 50 ครั้ง