ข่าวประชาสัมพันธ์
วันออกพรรษา​ ประจำปี​ 2565
วันออกพรรษา วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล) #วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา ถือเป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ในทุกระดับชั้นที่ได้จำพรรษาร่วมกันมาตลอด 3 เดือนสามารถว่ากล่าวตักเตือน ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันได้ด้วยความเมตตา และปรารถนาดี​ เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิต เมื่อได้เห็น ได้ฟัง หรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันนั้น พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ตามปกติพระสงฆ์จะสวดปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกวันอุโบสถ์ แต่เฉพาะวันออกพรรษานี้ไม่ต้องสวดปาฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำปวารณาแทน ปวารณาจึงเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ของพระสงฆ์ เป็นการกล่าวประกาศในท่ามกลางสงฆ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ #โรงเรียนวัดตำหนักใต้​ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี​ เขต​ 1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2565,14:14   อ่าน 306 ครั้ง