ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายฐานธิษณ์ ถ้ำเจริญ
ครุธุรการ