ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวช่อจิต จันทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:04  อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิทย์ป6
รายละเอียดผลงาน
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1IVzLGSwVI1MFo-3jVwv8Xq9zVbVfYnESl1KTL1dhayw%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR1LAy-RtuA-9a0vQhBQgLROU4nmubSprFG4Wh580E6RHqvrlfN5yeGNjZE&h=AT0e1g7reFkI37ltAWZFKYlXAe6756SuuIcQVz5_JYUu-DKKzFiuv-rey0ixgTSSYtpJ3d0z6Nuk5NXr6OIBNbgTWQ0nXEVrL7AWNZhrVdFvfFpPn9yXmd1n2JHiTMNpcsHPXiG5STtKAj_w1omH
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:04   อ่าน 129 ครั้ง