โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัดตำหนักใต้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..