โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ปฐมวัย

นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

วิรินทร์ มูซา
ครู

นางเบญจมาศ สำเนากลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา ชาววิวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางรัชนี สดิษฐรักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิวรรญา แก้วปัญญา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุจารี บุญมีรัตน์
พี่เลี้ยง

นางชลธิชา กิมสวัสดิ์
พี่เลี้ยง