โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวันชนะ ธรรมศิริกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุทธิพงศ์ อัมโร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /2

นายอัครพงศ์ แก้วสว่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น