โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุพรรณี สุขเล็ก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2563,22:52  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ภู่ประกิจ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,20:06  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบวก-ลบ เลขคณิต นักเรียนชั้น ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางเทียนทอง จิตธรรม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,19:30  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบภาษาไทย ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรา สุกุนา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,11:48  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงศ์ อัมโร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,11:14  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบหน่วยที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นายวันชนะ ธรรมศิริกุล
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,11:00  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระบี่กระบอง
ชื่ออาจารย์ : นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,10:19  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ ๑ การอ่านออกเสียง
ชื่ออาจารย์ : นายิกา รังษี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,09:48  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กีฬาเทเบิลเทนนิส
ชื่ออาจารย์ : นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2563,09:23  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบคณิตศาตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพรเทพ ศรีดอนทราย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,22:35  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..