ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบภาษาไทยประถมศึกษาป4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรา สุกุนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,13:01  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิทยการคำนวณมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชาติ โพทาทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,12:54  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบการงานอาชีพมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ภู่ประกิจ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,12:51  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนงค์นาฎ ช่วยบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,12:49  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจียระไน เรืองจินดา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารฝ่ายบุคคล
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,12:48  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบอนุบาล3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลนิดา ค้าคุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,12:47  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิทย์ป2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโชติรส ชั่งโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:15  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบภาษาไทยป6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนัชพร หวลถึง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:05  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิทย์ป6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวช่อจิต จันทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:04  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้อสอบภาษาไทยป3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินภา เนินกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:02  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..