โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษา (อ่าน 22) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 20 พ.ค. 64
การป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดต่อโควิด -19 (อ่าน 85) 12 พ.ค. 64
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (อ่าน 88) 11 พ.ค. 64
กำหนดวันเปิดภาคเรียนและเลื่อนวันมอบตัว นร.ชั้น ป.1 ,ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 126) 30 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 139) 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯเรื่องการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.1,ม.ประจำปีการศึกษา 2564(แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 90) 23 เม.ย. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 72) 23 เม.ย. 64
กำหนดการปิด - เปิดเรียนของโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ (อ่าน 136) 10 เม.ย. 64
เลื่อนกำหนดการประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 164) 19 มี.ค. 64
17 มีนาคม พ.ศ.2564 ศึกษานิเทศก์มานิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) (อ่าน 142) 17 มี.ค. 64
ศน. หัทยาพร สุภาสูรย์และ ศน. พัชริดา เมืองคำตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 183) 16 มี.ค. 64
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 163) 10 มี.ค. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (อ่าน 173) 26 ก.พ. 64
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ เปิดการเรียนการสอนปกติ (อ่าน 176) 01 ก.พ. 64
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ิ เรื่อง กำหนดการแจกอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 178) 26 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 276) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) (อ่าน 3179) 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ เรื่อง การหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3182) 23 ธ.ค. 63
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3140) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ เรื่อง แนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3167) 20 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 3158) 09 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (อ่าน 3145) 07 ธ.ค. 63
ยินดีต้อนรับท่านรองผูุ้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ (อ่าน 3252) 15 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ (อ่าน 3193) 15 ต.ค. 63
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ (อ่าน 3197) 15 ต.ค. 63
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ (อ่าน 3182) 15 ต.ค. 63
มอบทุนการศึกษาธรรมศึกษาและมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดี ประจำปี 2563 (อ่าน 3213) 09 ต.ค. 63
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ จาก กสศ. ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3159) 09 ต.ค. 63
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 3217) 11 ก.ย. 63
ทอดผ้าป่ารีไซเคิล เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3230) 11 ก.ย. 63
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2563 (อ่าน 3194) 11 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 4355) 11 ส.ค. 63
รับทุนอาหารกลางวัน จากเทสโก้โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ปี 2563 (อ่าน 3361) 29 ก.ค. 63
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า ฯ (อ่าน 3368) 24 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​วิชาเอกปฐมวัย​ (อ่าน 3430) 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 3464) 26 มิ.ย. 63
รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา (อ่าน 3458) 22 มิ.ย. 63
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ ประชุมและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 3490) 21 มิ.ย. 63
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) (อ่าน 3470) 18 มิ.ย. 63