ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉรา สุกุนา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชนาภา สาริพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายิกา รังษี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววราภรณ์ นามมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2