โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุนทร เวิ่นทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวช่อจิต พงษ์พิมาย
ครู

นายสฏรัฏฐ์ ทองก่ำ
ครูผู้ช่วย

นายสมโภชน์ มาสขาว
ครูอัตราจ้าง

นายอภิชาติ โพทาทอง
ครูอัตราจ้าง