โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกแคแสด 
คำแปล
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกแคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตทุกพื้นที่ ทุกภาค 

แคแสด  เป็นพืชพื้นเมืองของ แอฟริกาตอนใต้ และได้แพร่หลาย ไปยังส่วนต่างๆของโลก ที่มีอากาศค่อนข้างร้อน แคแสด เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ ขนาดกลางความสูงประมาณ 15-20 เมตร ถ้าปลูกในที่แห้งมากจะผลัดใบ แต่ไม่พร้อมกันทั้งต้น  เปลือกต้นไม้เป็นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นรวงตามยาว เรือนยอดทรงกลมทึบ

ผล :  แบบลักษณะคล้ายฝัก ปลายผลแหลม ผลแก่สีน้ำตาลดำ ผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียวเมล็ดเล็กแบนมีปีก การที่มีดอกตลอดทั้งปี ดังนั้นแคแสด จึงมีผลแก่อยู่เสมอมากที่แต่จะสุดในฤดูฝน คือ ประมาณเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 

 การขยายพันธุ์  แคแสด ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ชอบที่แจ้ง แดดจัด 

 ประโยชน์

- เปลือกรักษาแผล โรคผิวหนัง แผลเรื้อรัง แก้บิด

- ใบและดอก ใช้พอกแผล ดอก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง

- ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ นอกจากนี้ยังสามารถนำดอกมาประกอบอาหารได้เหมือนแคบ้าน