ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสิงขร สังข์ประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0