โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02-525-3065
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเพชร สามชื่นฉ่ำ
ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสุพรรณี สุขเล็ก
ครูชำนาญการ

นายวันชนะ ธรรมศิริกุล
ครู

นายอัครพงษ์ แก้วสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นายมนตรี ภู่ประกิจ
ครูอัตราจ้าง

นายสุทธิพงศ์ อัมโร
ครูอัตราจ้าง