ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงาน vdo คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นป.2 48554
เอกสารประกอบการสรรหาอัตรากำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.79 KB 48535
หลักสูตรวัดตำหนักใต้-สุขศึกษาและพลศึกษา-51 Word Document ขนาดไฟล์ 170.55 KB 48302
หลักสูตรภาษาอังกฤษ58 Word Document ขนาดไฟล์ 490.7 KB 48530
สังคมประถมอาเซียนล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 349.66 KB 48191
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 764.68 KB 48318
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนฯ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.91 KB 48500
หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.76 KB 48283
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-อาคารและสิ่งก่อสร้าง59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.88 MB 48478
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี-2559-2562 48315
แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2559 48180
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 114.46 KB 48173
Job-Description Word Document ขนาดไฟล์ 398.88 KB 48292
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นปฐมวัย ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.84 KB 48352
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.62 KB 48186
>คลิปvdoการทำแอนิเมชั่นเรื่อง "ใบไม้ร่วง" 48262