ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงาน vdo คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นป.2 48553
เอกสารประกอบการสรรหาอัตรากำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.79 KB 48534
หลักสูตรวัดตำหนักใต้-สุขศึกษาและพลศึกษา-51 Word Document ขนาดไฟล์ 170.55 KB 48301
หลักสูตรภาษาอังกฤษ58 Word Document ขนาดไฟล์ 490.7 KB 48529
สังคมประถมอาเซียนล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 349.66 KB 48190
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 764.68 KB 48317
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนฯ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.91 KB 48499
หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.76 KB 48281
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-อาคารและสิ่งก่อสร้าง59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.88 MB 48476
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี-2559-2562 48314
แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2559 48179
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 114.46 KB 48172
Job-Description Word Document ขนาดไฟล์ 398.88 KB 48283
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นปฐมวัย ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.84 KB 48351
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.62 KB 48185
>คลิปvdoการทำแอนิเมชั่นเรื่อง "ใบไม้ร่วง" 48261