ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เผยแพร่ผลงาน vdo คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นป.2 48557
เอกสารประกอบการสรรหาอัตรากำลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 94.79 KB 48547
หลักสูตรวัดตำหนักใต้-สุขศึกษาและพลศึกษา-51 Word Document ขนาดไฟล์ 170.55 KB 48304
หลักสูตรภาษาอังกฤษ58 Word Document ขนาดไฟล์ 490.7 KB 48532
สังคมประถมอาเซียนล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 349.66 KB 48203
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 764.68 KB 48327
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนฯ-โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 66.91 KB 48502
หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 151.76 KB 48287
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-อาคารและสิ่งก่อสร้าง59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.88 MB 48490
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี-2559-2562 48317
แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2559 48192
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 114.46 KB 48175
Job-Description Word Document ขนาดไฟล์ 398.88 KB 48294
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นปฐมวัย ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.84 KB 48364
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.62 KB 48198
>คลิปvdoการทำแอนิเมชั่นเรื่อง "ใบไม้ร่วง" 48264