ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Besed Learning)
ในวันศุกร์ที่17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ท่านแรก นางสาววรรณชนก  มั่นแน่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ และ นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
โดยบุคลากรโรงเรียนวัดตำหนักใต้ฯ ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านได้มอบความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2560,18:19   อ่าน 384 ครั้ง