ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่๙
ร่วมอนุโมทนาบุญ และถวายเป็นพระราชกุศล
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ -๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)ส่งนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ กศจ.นนทบุรี จัดขึ้น ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี...
ขอบคุณผอ.คมคาย น้อยสิทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่ร่วมกันอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560,21:58   อ่าน 209 ครั้ง