ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ "เบรกสบายๆ สไตล์ชิวๆ" วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อบรมอาหารว่างและเบเกอรี่ "เบรกสบายๆ สไตล์ชิวๆ" วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดยมีครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 ท่าน และได้รับเกียรติจากวิทยากรทางด้านอาหารโดยตรง ได้แก่ อาขารย์พงษ์ดนัย สิงห์เมือง และอารย์วิษณุพงศ์ จันทรศรี ให้ความรู้กับคุณครูกล่มสาระการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2561,17:26   อ่าน 137 ครั้ง