ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้ความรู้เรื่องพิษของบุหรี่
ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์กันทุกเช้า รับข่าวสารใหม่ๆทุกวัน
ให้น้องๆได้ตอบคำถามหน้าเสาธง
การตั้งคำถาม พิษในบุหรี่มีอะไรบ้าง
นักเรียนให้ความรู้แก่ รุ่นพี่และรุ่นน้อง เรื่องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,08:14   อ่าน 86 ครั้ง