ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงเรื่อง ปลอดบุหรี่
บุหรี่เป็นพิษร้าย
กำลังใจที่แข็งแกร่งต่อสู้บุหรี่
เมื่อเราชนะใจตัวเองเราก็ชนะบุหรี่
บุหรี่สูบแล้วอันตรายมีแต่ตายๆ
โทษที่เกิดจากการสูบบุหรี่
กำลังใจและจิตใจ ทำให้ห่างไกลบุหรี่
การแสดงละครสั้นเกี่ยวกับ โรงเรียนปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,14:57   อ่าน 72 ครั้ง