ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเข้ารับฟังบรรยาย จากจิตอาสา 904 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
พวกเราจิตอาสา 904 “ทำความดีถวายพระองค์ที่อยู่บนฟ้า” 13- 17 กพ.62 บรรยายให้กับข้าราชการในจังหวัดนนทบุรี 3 วัน 5 รอบ จำนวน 5,000 คน
โดยคณะครูโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นจุเคราะห์) ได้เข้ารับฟังคำบรรยาย โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง - เย็นประเสร็ฐ  ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น. โดยทุกท่านรู้สึกทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในทุกยุคทุกสมัย ที่ทำให้ชาติไทยเป็นไทยในปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,11:11   อ่าน 176 ครั้ง