ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในกิจกรรม "ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ มอบหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดตำหนักใต้
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,12:13   อ่าน 326 ครั้ง