ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ได้กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ เขาใหญ่ดงพญาเย็น จังหวัด นครราชศรีมา

ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
ประมวลภาพกิจกรรมภายในค่ายพักแรม
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,16:21   อ่าน 492 ครั้ง