ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ครูปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนตอนเช้า และให้นักเรียนวัดอุณหภูมิและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา -19 ภายในสถานศึกษา ก่อนให้นักเรียนเข้ามาบริเวณภายในโรงเรียนวัดตำหนักใต้
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,19:43   อ่าน 40 ครั้ง