ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับทุนอาหารกลางวัน จากเทสโก้โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ปี 2563 (อ่าน 26) 29 ก.ค. 63
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า ฯ (อ่าน 72) 24 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ตำแหน่ง​ ครูผู้สอน​วิชาเอกปฐมวัย​ (อ่าน 122) 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 144) 26 มิ.ย. 63
รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา (อ่าน 162) 22 มิ.ย. 63
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดตำหนักใต้ ฯ ประชุมและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 199) 21 มิ.ย. 63
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) (อ่าน 147) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของโรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) (อ่าน 127) 15 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 142) 12 มิ.ย. 63
แจ้งวันรายงานตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนมารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว (อ่าน 171) 05 มิ.ย. 63
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)ได้จัดทำวิดีโอสาธิตช่องทางการเรียนออนไลน์ DLTV (อ่าน 226) 21 พ.ค. 63
เรียนผู้ปกครองและลูกๆโรงเรียวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) ทุกคน........ (อ่าน 155) 18 พ.ค. 63
กาารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับชั้ประถมศึกษา 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 133) 18 พ.ค. 63
กาารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 123) 18 พ.ค. 63
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) COVID-19 ในประเทศไทย (DLTV) (อ่าน 119) 18 พ.ค. 63
การจัดอบรมการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (อ่าน 131) 09 พ.ค. 63
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 121) 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดตำหนักใต้ เรื่อง ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดตำหนักใต้ เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 148) 30 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกนาฏศิลป์ (อ่าน 239) 23 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 155) 21 เม.ย. 63
สมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 124) 13 เม.ย. 63
บทเรียนการเรียนการสอน DLTV ของนักเรียนระดับ อนุบาล 1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 201) 11 เม.ย. 63
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห)จัดทำข้อสอบออนไลน์วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COV (อ่าน 133) 09 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสาขาเอกนาฏศิลป์ ปฏิบัติหน้าที่การสอน โรงเรียนวัดตำหนั (อ่าน 176) 07 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (อ่าน 161) 29 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ปกครองให้ทำแบบสอบถามสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 148) 27 มี.ค. 63
เลื่อนกำหนดการรับผลการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เลื่อนไม่มีกำ (อ่าน 165) 26 มี.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองเรื่องการเลื่อนการรับมอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 25 (อ่าน 143) 19 มี.ค. 63
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 เป็นไป (อ่าน 138) 19 มี.ค. 63
เลื่อนกำหนดการ มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 โดยไม่มีกำหนด (อ่าน 112) 19 มี.ค. 63
โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 145) 03 มี.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองปิดเทอม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 195) 29 ก.พ. 63
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (อ่าน 151) 07 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 266) 09 ธ.ค. 62
ประกาศเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 318) 25 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (อ่าน 362) 16 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศ (อ่าน 397) 10 ก.ย. 62
แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (งบ อบจ.นนทบุรี) วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (อ่าน 390) 05 ก.ย. 62
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (อ่าน 384) 26 ส.ค. 62
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (อ่าน 213) 04 ก.ค. 62